Imigrační politika

Imigrační politika je v současné době obrovské téma. Debatuje se o něm v rodinách, na ulici, na internetu. Tomuto tématu se vlastně nelze vyhnout, a proto si každý musí vytvořit svůj názor, který si bude později hájit před ostatními. K tomu, abychom si mohli udělat jasný názor na věc, je nezbytné si objasnit pojmy, které se sebou imigrační politika přináší. Pojďme si tedy objasnit základní pojmy, se kterými se nejčastěji setkáváme v rámci tématu imigrační politika““.

1) Uprchlík – uprchlíkem nemůžeme označovat jen tak někoho. Podle Ženevské úmluvy je uprchlík ten“ kdo musel ze své vlasti uprchnout kvůli rasovým náboženským nebo politickým důvodům. Zároveň odmítá přijmout ochranu kterou mu nabízí jeho vlastní stát.

2) Azyl – Azyl poskytují země žadatelům o azyl. Uprchlík si může v jiné zemi požádat o azyl – stává se tak žadatelem o azyl a prochází azylovým řízením. V každém státě se délka takového řízení liší v závislosti na politických rozhodnutích státu. Stát ve kterém žadatel o azyl žádá mu po vyhovění žádosti nabídne integrační a vzdělávací programy zároveň s ochranou a bydlením. Vyřízení takové žádosti může trvat i několik let. Drtivá většina evropských států nedovoluje žadatelům o azyl pracovat z čehož vznikají mnohé problémy.

3) Nelegální přistěhovalec – tento pojem není nijak právně ošetřen. Jedná se spíše o pojem jenž používají média nikoliv právníci. Označuje osobu jenž nezákonně překročí hranice daného státu bez dokumentů jež jsou k překročení nutné. Pojďme se ale i letmo zmínit o zásadách argumentace. Základem tak zvané disputace kdy si vyměňujeme názory je důležité vstupovat s neosobním zaujetím. Mějme neustále na paměti že nezáleží až tak na názoru který máme ale na tom jaké dokážeme přinést argumenty a jestli je umíme podložit relevantními fakty.

(Visited 86 times, 1 visits today)