Konzervativní

Ten je ale konzervativní!““ Jsem si jistý“ že jste s tímto slovem familiární a používáte ho na denním pořádku. Co ale doopravdy znamená? V dnešním příspěvku bych vás rád seznámil s pojmem „konzervativní“ jeho vymezením a jedním příkladem z českého prostředí. Konzervatismus a jeho odvozené slovo konzervativní bylo poprvé použito v politickém smyslu v roce 1818 francouzským politikem François-René de Chateaubriandem. Tímto slovem se snažil vyjádřit svoje snahy o navrácení politického stavu tak jak byl před Francouzskou revolucí. Od té doby získalo slovo konzervatismus mnoho různých významů a konotací. Většinou je ale přiřazováno k politickému a myšlenkovému směru který chce udržovat věci v rámci tradičních pořádků a pravidel. Může být jak pravicové tak levicové. Lze ho tedy spojovat s řadou odlišných a navzájem si odporujících hodnot. Abychom mohli někoho označit za konzervativního je nutné aby tento člověk tíhnul k minulosti uznával tradiční hodnoty a byl v mírné opozici ke všemu novému. Česká republika je dobrým příkladem levicového konzervatismu který můžeme vidět například v jedné z naší politických stran – KDU-ČSL. Tato strana je založena na křesťanských hodnotách podporuje rodinu a snaží se navazovat na prvorepublikové hodnoty. Křesťanství a rodinu můžeme označit za jasně konzervativní hodnoty. Na začátku tohoto týdne jsem vyslechl debatu na rozhlasové stanici Plus. Současná ministryně sociálních věcí Michaela Marksová zde debatovala s jedním z poslanců KDU-ČSL. Spolu s moderátorkou tu probírali připravovanou změnu zákona o rodičovské dovolené. V současné době mohou matky s živnostenským listem čerpat rodičovskou dovolenou pouze čtyři roky a nemohou si nijak upravovat její délku. Paní ministryně navrhuje zákon který by těmto matkám úpravu dovoloval. Poslanec za Lidovou stranu byl výrazně proti s argumentem že: „Matka by měla být s dítětem doma tak vypadá správná rodina.“ Právě tento výrok se ukazuje být jako jasně konzervativní.

(Visited 103 times, 1 visits today)