Média v rukou politiků?

Média a politika: údaje z výzkumu České televize

Jak se běžný občan dozvídá o politické situaci ve své zemi i v zahraničí? Ano, odpověď je nasnadě. Sleduje média! Média a politika jsou od počátku provázané. Cílem mediálního zpravodajství je být prostředníkem mezi politiky a občanem. Role prostředníka znamená, že její vykonavatel by měl být nezaujatým mediátorem, který informuje, ale nijak neovlivňuje názor ani jedné, ani druhé strany. Je tomu ale skutečně tak? Význam médií, zpočátku zejména novin a tiskovin, narůstá již od 19. století. Novináři byli od počátku chápáni jako hlídací psi demokracie a média jako čtvrtá velmoc ve státě, spolu s mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní. Moderní politici si ale velmi rychle uvědomili, jak velká je tato mediální moc a rozhodli se si ji přiklonit na svoji stranu. Politika, která se odehrává v couloirech, v parlamentní síni a na jednáních je pro běžného občana takřka neviditelná. Občan své informace získává výhradně z médií. Každý politik je tudíž schopen jednoduchou kalkulací přijít na to, že chce-li přízeň občanů, musí se co nejčastěji objevovat na obrazovce. Jedná-li se o politika mocného, jeho dalším logickým krokem je zajistit si, že se dané médium přiklání na jeho stranu a zobrazuje ho jen v tom nejlepším světle. Určitě vás pár takových „dohod“ už udeřilo do očí! V současné době je takových skvělým příkladem mediální kampaň kandidátu na amerického prezidenta … Donald Trump to s médii umí, co říkáte? A kdo se mu u nás vyrovná? A co internet, dokážete rozpoznat věrohodné internetové zprávy?

(Visited 70 times, 1 visits today)