Moc myšlenky v historii našeho národa

V historii našeho národa se vyskytlo pár případů, kdy moc myšlenky skutečně dokázala zásadním způsobem ovlivnit budoucnost a směřování Čechů a jejich státu. Těžko lze začít u někoho jiného než u mistra Jana Husa, jehož myšlenky a jeho snaha o reformu církve ovlivnili v menší míře dění evropské, zcela zásadně pak ale dění v českých zemích. Husitské hnutí změnilo poměry v Českém království na dlouhá desetiletí a jeho odkaz, ať se to někomu líbí nebo ne, přetrval až do dnešních dob. Velký český státník a též myslitel, T. G. Masaryk se zcela zásadně zasloužil o vznik moderního Československa, jež povstalo z trosek upadající Rakousko-Uherské monarchie. Za znovuzrození našeho národního státu vděčíme především jeho myšlenkám. Václav Havel, jenž si svými myšlenkami a morálními postoji dokázal získat celosvětový respekt, je z našich osobností zatím poslední v řadě těch, jež prokázali, že moc myšlenky může zvítězit i nad mocí zbraní, nebo peněz. Pokud ale moc myšlenek upadne, jsou to často právě ony peníze, jež přebírají vládu, o čemž nás současný ministr financi Andrej Babiš v poslední době rád přesvědčuje.

Vzdělávací
(Visited 35 times, 1 visits today)